Grondafval

De beste prijs voor postcode:

Onder grondafval verstaan wij natuurlijk materiaal uit de bodem. Denk bijvoorbeeld aan tuinaarde, graszoden en klei. Aan de slag met je groene vingers? Dan kun je vast een grondafval-container gebruiken!

Wat mag er WEL in een grondafvalcontainer?
Schone aarde, zand, graszoden, klei.

Wat mag er NIET in een grondafvalcontainer
Grond afkomstig van industrieterreinen, boomstronken of -wortels, grond vervuild door steen, plastic, papier, glas of ander afval, grond vervuild door olie of andere vloeistoffen, asbesthoudende materialen, asbestgelijkende materialen, niet-bitumineuze afvalsoorten.

Toont alle 4 resultaten